Ứng dụng Bạn đồng hành YCS

  • Dẫn đầu thị trường cạnh tranh, cập nhật giá cả từ bất cứ đâu
  • Nắm bắt mọi cơ hội, quản lý số phòng trống tức thời
  • Tối đa hóa hiệu suất phòng, bán nhanh số phòng còn lại với ưu đãi Qua đêm nhanh giờ chót
  • Đảm bảo trải nghiệm khách hàng tuyệt nhất, dễ dàng theo dõi chi tiết đặt phòng
* Một số tính năng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có

Tải ngay ứng dụng!